FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Bhag 1 Khanda 33 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:27 PDF icon Bhag 1 Khanda 33 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५.pdf
Bhag 1 Khanda 27 पोखरा महानगरपालिका पदाधिकारीको आचार संहिता २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:26 PDF icon Bhag 1 Khanda 27 पोखरा महानगरपालिका पदाधिकारीको आचार संहिता २०७५.pdf
Bhag 1 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आचार संहिता २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:26 PDF icon Bhag 1 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आचार संहिता २०७५.pdf
Bhag 2 Khanda 20 पोखरा महानगरपालिका घ वर्गको निर्माण ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ( पहिलो संशोधन) ७५/७६ 04/01/2019 - 18:56 PDF icon Bhag 2 Khanda 20 पोखरा महानगरपालिका घ वर्गको निर्माण ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ( पहिलो संशोधन).pdf
Bhag 2 Khanda 19 पोखरा महानगरपालिका नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ( पहिलो संशोधन) ७५/७६ 04/01/2019 - 18:54 PDF icon Bhag 2 Khanda 19 पोखरा महानगरपालिका नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ( पहिलो संशोधन).pdf
Bhag 1 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन ७५/७६ 04/01/2019 - 18:50 PDF icon Bhag 1 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन.pdf
Bhag 2 Khanda 18 पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम ७५/७६ 02/20/2019 - 15:15 PDF icon Bhag 2 Khanda 18 पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम.pdf
Bhag 2 Khanda 17 पोखरा महानगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 01/31/2019 - 15:51 PDF icon Bhag 2 Khanda 17 पोखरा महानगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
Bhag 2 Khanda 16 नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:46 PDF icon Bhag 2 Khanda 16 नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि.pdf
Bhag 2 Khanda 15 सार्वजनिक निजि साझेदारी नियमावली ७५/७६ 01/06/2019 - 15:45 PDF icon Bhag 2 Khanda 15 सार्वजनिक निजि साझेदारी नियमावली.pdf

Pages