ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको उपप्रमुख संग महिला कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ७४/७५ 06/11/2018 - 14:53 PDF icon Khanda 14.pdf
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कृषि नीति ७४/७५ 06/11/2018 - 14:52 PDF icon Khanda 13.pdf
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय पर्बर्धन ऐन ७४/७५ 06/11/2018 - 14:50
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको फोहोर मैला ब्यवास्थापन नियमावली ७४/७५ 06/11/2018 - 14:48 PDF icon Khanda 11.pdf
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन ७४/७५ 06/11/2018 - 14:45 PDF icon Khanda 10.pdf
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका ७४/७५ 06/11/2018 - 14:43 PDF icon Khanda 9.pdf
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन ७४/७५ 06/11/2018 - 14:41 PDF icon Khanda 8.pdf
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको (कार्य विभाजन ) नियमावली ७४/७५ 06/11/2018 - 14:38 PDF icon Khanda 7.pdf
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली ७४/७५ 06/11/2018 - 14:36 PDF icon Khanda 6.pdf
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको बिनियोजन ऐन ७४/७५ 06/11/2018 - 14:34 PDF icon Khanda 4.pdf

Pages