सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका गैर सरकारी संस्था संचालन एबं व्यवस्थापन निर्देशिका ,२०७४ ७४/७५ 04/26/2018 - 13:45 PDF icon Ngo mobilize guideline final2074.pdf
विनियोजन ऐन ७४/७५ 02/02/2018 - 10:25 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 02/02/2018 - 10:24 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि.pdf
Bhag 1 Khanda 6 नगर कार्यालयको निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि ७४/७५ 02/02/2018 - 10:23 PDF icon Bhag 1 Khanda 6 नगर कार्यालयको निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि.pdf
Bhag 1 Khanda 5 कार्यसम्पादन नियामावली ७४/७५ 02/02/2018 - 10:22 PDF icon Bhag 1 Khanda 5 कार्यसम्पादन नियामावली.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि ७४/७५ 02/02/2018 - 10:19 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली ७४/७५ 02/02/2018 - 10:18 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली.pdf
आर्थिक ऐन ७४/७५ 02/02/2018 - 10:17 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन ७४/७५ 02/02/2018 - 09:59 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf

Pages