अार्थिक बर्ष २०७४/०७५ का लागि एकिकृत याेजना तर्जुमा गाेष्ठिमा प्रस्तुत कृषी, बन तथा बातावरण विकास समितिकाे अनुमानित बजेट नीति तथा कार्यक्रम