अार्थिक बर्ष २०७४/०७५ का लागि एकिकृत याेजना तर्जुमा गाेष्ठिमा प्रस्तुत भूमि तथा जलश्रोत विकास समितिकाे अनुमानित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम