यो पोखरा उपमहानगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिका र पोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

आ.ब.२०७४/०७५ का लागि एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठीमा प्रस्तुत संगठन तथा प्रशासन समिति तर्फको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम