यो पोखरा उपमहानगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिका र पोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको बजेट विवरण

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको बजेट विवरण

Supporting Documents: