यो पोखरा उपमहानगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिका र पोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

आस्थाई हाट बजार कर संकलन शिलबन्दी आव्हान वारे |

आस्थाई हाट बजार कर संकलन शिलबन्दी आव्हान वारे |