पाेखरा उप-महानगरपालिका कार्यालयकाे कर्मचारी विवरण

पाेखरा उप-महानगरपालिका कार्यालयकाे कर्मचारी विवरणका लागि यहाँ हेर्नुहाेस ।
धन्यवाद

नोट
शिक्षिका, सेविका, स्वास्थ्य परिचालिका तथा सेवा करारका कर्मचारीहरुको विवरण संलग्न नरहेको

Supporting Documents: