यो पोखरा उपमहानगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिका र पोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

पो.ले.म.न.पा. कार्यालयको पुन: प्रयोग योग्य सामाग्रीहरुको निकाशी कर सम्बन्धि बोलपत्र आवब्हनको सुचना