प्रथम नगरसभामा नगर सभासदहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा छलफल गर्दै