प्रथम नगर सभामा सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख मान ब. जि. सी. ज्यू