सौर्य सडक बत्ति हस्तान्तरण कार्यक्रममा सरिग हुदै महामहिम गणतन्त्र चिनकि राजदूत यो होंग का साथमा कार्यकारी अधिकृत दीर्घ नारायण पौडेल