यो पोखरा उपमहानगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिका र पोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
माघ महिनाकाे मासिक प्रगती प्रतिवेदन आव-२०७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन/Monthly Progress Report 02/28/2017 - 13:15 PDF icon Lekha report_000045.pdf, PDF icon letter_000049.pdf, PDF icon naksha-_000048.pdf, PDF icon tax report-1_000046.pdf, PDF icon tax report-2_000047.pdf, PDF icon yojana report-1_000041.pdf, PDF icon yojana report-2_000042.pdf, PDF icon yojana report-3_000043.pdf, PDF icon yojana report-4_000044.pdf
मासिक प्रगती विवरण पाैष अा.ब.७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन/Monthly Progress Report 01/23/2017 - 14:09 PDF icon account- paush_000032.pdf, PDF icon letter paush_000028.pdf, PDF icon naksha- paush_000029.pdf, PDF icon tax 1- paush_000030.pdf, PDF icon tax 2- paush_000031.pdf, PDF icon yojana 1- paush_000034.pdf, PDF icon yojana 2- paush_000035.pdf, PDF icon yojana 3- paush_000036.pdf, PDF icon yojana- paush_000033.pdf
मासिक प्रगती विवरण म‌ंसिर अाव २०७३-०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन/Monthly Progress Report 12/21/2016 - 16:08 PDF icon account_000016.pdf, PDF icon ghar naksha_000022.pdf, PDF icon Letter_000015.pdf, PDF icon tax 1_000020.pdf, PDF icon tax 2_000021.pdf, PDF icon yojana 2_000018.pdf, PDF icon yojana 3_000019.pdf, PDF icon yojana_1.pdf
प्रथम चाैमासिक प्रगती प्रतिवेदन अाव २०७३/०७४ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन/Quarterly Progress Report 11/29/2016 - 12:00 PDF icon letter_000003.pdf, PDF icon Lekha shakha_000007.pdf, PDF icon naksha shakha_000004.pdf, PDF icon Tax shakha 1_000005.pdf, PDF icon Tax shakha 2_000006.pdf, PDF icon yojana shakha 1_000008.pdf, PDF icon yojana shakha 2_000009.pdf, PDF icon yojana shakha 3_000010.pdf, PDF icon yojana shakha 4_000011.pdf
असाेज महिनाकाे मासिक प्रगती प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन/Monthly Progress Report 10/24/2016 - 15:45 PDF icon letter asoj_000032.pdf, PDF icon lekha-asoj_000036.pdf, PDF icon naksha asoj_000033.pdf, PDF icon tax 1-asoj_000037.pdf, PDF icon tax 2-asoj_000038.pdf, PDF icon yojana 1-asoj_000034.pdf, PDF icon yojana 2-asoj_000035.pdf
अा.ब. २०७३-०७४ भाद्र महिनाकाे मासिक प्रगती प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन/Monthly Progress Report 09/25/2016 - 13:05 PDF icon account_000029.pdf, PDF icon letter.pdf, PDF icon naksha_000028.pdf, PDF icon tax 1_000026.pdf, PDF icon tax 2_000027.pdf, PDF icon yojana 1_000030.pdf, PDF icon yojana 2_000031.pdf
अा.ब.२०७३/०७४काे श्रावण महिनाकाे मासिक प्रगती प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन/Monthly Progress Report 08/30/2016 - 13:55 PDF icon lekha.pdf, PDF icon naksha.pdf, PDF icon tax.pdf, PDF icon tax 1.pdf, PDF icon yojana.pdf, PDF icon yojana 1.pdf
बार्षिक नगरविकास याेजना अाब २०७३/०७४ बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, प्रकाशन/Publications 08/30/2016 - 12:17 PDF icon बार्षिक नगरविकास योजना २०७३ ०७४.pdf
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ०७१-०७२ वार्षिक समीक्षा/Yearly Review 11/29/2015 - 13:20 PDF icon PSMC_Review_Report_071-072.pdf
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ०७०-०७१ वार्षिक समीक्षा/Yearly Review 11/29/2015 - 13:19 PDF icon PSMC_Review_Report_070-071.pdf