सूचना

सूचना तथा समाचार

महानगरपालिकामा सिस्टम अडिट सुरु

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले आफ्नो कर तथा लेखा प्रणालीमा प्रयोग हुँदै आएको सफ्टवेयर प्रणालीमाथि सिस्टम अडिट शुरु गरिएको छ । कर असुलीमा एकरुपता ल्याउन अडिट शुरु गरिएको हो ।

महानगरको बजेटबारे सांसदसँग छलफल

महानगरको बजेटबारे सांसदसँग छलफल
 

Pages