यो पोखरा उपमहानगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिका र पोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

अनन्त प्रसाद कोइराला

Photo: 
ईमेल: 
apkoiralapsmc@gmail.com
फोन: 
०६१५२११०४
पदाधिकारी वा कर्मचारी: 
Staff