यो पोखरा उपमहानगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिका र पोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्ध

भगिनी नगर सम्वन्ध कायम भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नगरहरू

१. धरान उप–महानगरपालिका ( नेपाल )

भगिनी सम्वन्ध कायम भएको मिति- बि.स. २०५७

अवधी - निरन्तर

विस्तृत जानकारीका लागि

      धरान उप–महानगरपालिकाको वेव ठेगाना - www.dharanmun.gov.np (NP नेपाली )

 

     २. कोमागाने ( जापान )

भगिनी सम्वन्ध कायम भएको मिति- सन् २००१

अवधी - १० बर्ष

विस्तृत जानकारीका लागि   

      कोमागाने ( जापान ) को वेव ठेगाना -www.city.komagane.nagano.jp/  (JP जापनिज )

      कोमागाने ( जापान ) को इमेल - shomu@city.komagane.nagano.jp

     

३. लिञ्झी ( चिन )

भगिनी सम्वन्ध कायम भएको मिति- सन् २००४

अवधी - ५ बर्ष

विस्तृत जानकारीका लागि-

      लिञ्झी ( चिन ) को वेव ठेगाना -

      लिञ्झी ( चिन ) को इमेल -

४. अाडालार ( टर्की )

भगिनी सम्वन्ध कायम भएको मिति- सन् २०११

अवधी - ५ बर्ष

विस्तृत जानकारीका लागि-

      अाडालार ( टर्की ) को वेव ठेगाना -www.adalar.bel.tr/eng

      अाडालार ( टर्की ) को इमेल -iletisim@adalar.bel.tr

५. ग्याङ्गबुक गु ( दक्षिण कोरिया )

भगिनी सम्वन्ध कायम भएको मिति- सन् २०१३

अबधी - ५ बर्ष

विस्तृत जानकारीका लागि

      ग्याङ्गबुक गु ( दक्षिण कोरिया ) को वेव ठेगाना -www.gangbuk.go.kr/eng

      ग्याङ्गबुक गु ( दक्षिण कोरिया ) को इमेल -

६. कुनमिङ्ग ( चिन )

भगिनी सम्वन्ध कायम भएको मिति- सन् २०१३

अवधी - ५ बर्ष

विस्तृत जानकारीका लागि

      कुनमिङ्ग ( चिन ) को वेव ठेगाना - www.km.gov.cn/

      कुनमिङ्ग ( चिन ) को इमेल -

७. सन फर्नान्डो ( फिलिपिन्स )

भगिनी सम्वन्ध कायम भएको मिति- सन् २००९

अवधी - ५ बर्ष

विस्तृत जानकारीका लागि

      सन फर्नान्डो ( फिलिपिन्स ) को वेव ठेगाना- www.cityofsanfernando.gov.ph/

      सन फर्नान्डो ( फिलिपिन्स ) को इमेल -

८. भरतपुर उप-महानगरपालिका ( नेपाल )

भगिनी सम्वन्ध कायम भएको मिति - वि.स. २०७२

अवधी - निरन्तर

विस्तृत जानकारीका लागि -

      भरतपुर उप-महानगरपालिकाको वेव ठेगाना -www.bharatpurmun.gov.np/,

      भरतपुर उप-महानगरपालिका इमेल -info@bharatpurmun.gov.np,bmc@ntc.net.np

९. छिनिङ्ग नगर ( युसु प्रान्त, चीन )

भगिनी सम्वन्ध कायम भएको मिति- सन् २०१५

अवधी - ५ बर्ष

विस्तृत जानकारीका लागि-

      छिनिङ्ग नगर ( युसु प्रान्त, चीन ) को वेव ठेगाना- www.xining.gov.cn/

      छिनिङ्ग नगर ( युसु प्रान्त, चीन ) को इमेल -office@xining.gov.cn

 

भगिनी नगर सम्वन्धका लागि Pipeline मा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नगरहरू

 

१. अलास्का प्रान्त ( अमेरिका )

भगिनी सम्वन्ध कायम गर्न पत्राचार अदानप्रदान भएको बर्ष- सन् २००४

विस्तृत जानकारीका लागि -

      अलास्का प्रान्त ( अमेरिका ) को वेव ठेगाना -

      अलास्का प्रान्त ( अमेरिका ) को इमेल -

२. इन्चन ( दक्षिण कोरिया )

भगिनी सम्वन्ध कायम गर्न पत्राचार अदानप्रदान भएको बर्ष- सन् २००९

विस्तृत जानकारीका लागि -

      इन्चन ( दक्षिण कोरिया ) को वेव ठेगाना -

      इन्चन ( दक्षिण कोरिया ) को इमेल -

३. डार्विन ( अष्ट्रेलिया )

भगिनी सम्वन्ध कायम गर्न पत्राचार अदानप्रदान भएको बर्ष- सन् २०११

विस्तृत जानकारीका लागि -

      डार्विन ( अष्ट्रेलिया ) को वेव ठेगाना -

      डार्विन ( अष्ट्रेलिया ) को इमेल -

४. उजेङ्वो ( दक्षिण कोरिया )

भगिनी सम्वन्ध कायम गर्न पत्राचार अदानप्रदान भएको बर्ष- सन् २०१३

विस्तृत जानकारीका लागि -

      उजेङ्वो ( दक्षिण कोरिया ) को वेव ठेगाना -

      उजेङ्वो ( दक्षिण कोरिया ) को इमेल -

 

पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालयले सदस्यता लिएका राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संस्था-सञ्जाल

क्र.स.

सदस्यता लिएका राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संस्था-सञ्जाल

हाल कायम रहेको पद

सदस्यता लिएको बर्ष

कैफियत

१.

नेपाल नगरपालिका संघ ( MUAN )

सचिवालय सदस्य

वि.स. २०५२

संस्थापक सदस्यता

२.

CITYNET National Chapter Nepal

अध्यक्ष

सन् २०११

संस्थापक सदस्यता

३.

CITYNET

Full Member (पुर्ण सदस्य )

सन् १९९५

कार्यक्षेत्र-एसिया, यूरोप

४.

ICLEI

सदस्य

सन् १९९६

कार्यक्षेत्र-एसिया, यूरोप

५.

WeGo

Full Member (पुर्ण सदस्य )

सन् २०१५

कार्यक्षेत्र-एसिया, यूरोप