यो पोखरा उपमहानगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिका र पोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

विसाै नगरपरिषदबाट अा.ब. २०७३/ ०७४ का लागि प्रस्तुत बजेट, नीति, कार्यक्रम, तथा अाय ब्यय बिबरणका बक्तव्य