पोखरालाइ प्लाष्टिक झाेला तथा गिलास निशेध घाेषणाअघिकाे प्रभातफेरी