News & Events/समाचार

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धि सूचना

राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सम्बन्धमा

लेखापरिक्षण सम्बन्धि बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा

लेखापरिक्षण सम्बन्धि बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा 

योजना सम्बन्धी सूचना

योजना सम्बन्धी सूचना 

कर्मचारीहरुमा निर्देशन

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको घर नक्शा पासको दररेट

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको घर नक्शा पासको दररेट

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका प्रथम नगर सभा नीति तथा कार्यक्रम

नगर कार्यपालिकाको निर्णय

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

कर्मचारीलाई दिइएको निर्देशन सम्बन्धमा

Pages