This is the old website of Pokhara Sub Metropolitan City. Pokhara Sub Metropolitian City and Lekhnath Municipality was merged into Pokhara Lekhnath Metropolitan City. For latest content, please visit pokharalekhnathmun.gov.np.

News & Events/समाचार

Invitation for Bids

Invitation for Bids

IFB No.: 03/PLMC/074-75

Invitation for Bids

IFB No.: 02/PLMC/074-75

Invitation for Bids

IFB No.; 01/PLMC/074/075

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धि सूचना

राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सम्बन्धमा

लेखापरिक्षण सम्बन्धि बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा

लेखापरिक्षण सम्बन्धि बैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा 

योजना सम्बन्धी सूचना

योजना सम्बन्धी सूचना 

कर्मचारीहरुमा निर्देशन

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको घर नक्शा पासको दररेट

आ.व २०७४/०७५ को लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको घर नक्शा पासको दररेट

Pages