FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

“पोखरा २१०० तथाआवधिक रणनीतिक योजना २०७७—२०८२”

“पोखरा २१०० तथाआवधिक रणनीतिक योजना २०७७—२०८२”  को मस्यौदा तयार गरेको जानकारी गराउँदै महानगरको उक्त दीर्घकालिन सोच उपर यहाँहरुको अमूल्य राय सुझावकालागि अनुरोध छ । सुझाव पठाउने ठेगाना pmcvision2040@gmail.com

कोभिड -१९ तथा राहत सम्बन्धी टोल फ्री नम्बर वारे सूचना

पोखरा महानगरपालिका कार्यालयमा कोभिड -१९ तथा राहत सम्बन्धी सूचना, विवरण , गुनासो,आदि कार्यको लागि टोल फ्री नम्बर  ११८१ र ११८६  मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ | 

Pages