FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/24/2019 - 15:19 PDF icon कामका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि.pdf कार्यविधि
स्थानीय राजपत्र प्रकाशित संख्या ७६/७७ 10/18/2019 - 10:39 PDF icon saransha.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७५/७६ 10/11/2019 - 10:43 PDF icon Bhag 1 Khanda 34 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६_0.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 34 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 10:00 PDF icon Bhag 1 Khanda 34 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिकाको लेखा समिति कार्यविधि ७५/७६ 06/10/2019 - 12:14 PDF icon Bhag 2 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिकाको लेखा समिति कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:36 PDF icon Bhag 2 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन निर्देशिका २०७५.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिकाको पशु विकास अनुदान कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:35 PDF icon Bhag 2 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिकाको पशु विकास अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
Bhag 1 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:34 PDF icon Bhag 1 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 21 पोखरा महानगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,नविकरण स्तोरान्नती तथा सेवा थप सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:33 PDF icon Bhag 2 Khanda 21 पोखरा महानगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,नविकरण स्तोरान्नती तथा सेवा थप.pdf कार्यविधि
Bhag 1 Khanda 32 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:32 PDF icon Bhag 1 Khanda 32 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf ऐन

Pages