FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Bhag 1 Khanda 34 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 10:00 PDF icon Bhag 1 Khanda 34 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
Bhag 2 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिकाको लेखा समिति कार्यविधि ७५/७६ 06/10/2019 - 12:14 PDF icon Bhag 2 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिकाको लेखा समिति कार्यविधि.pdf
Bhag 2 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:36 PDF icon Bhag 2 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन निर्देशिका २०७५.pdf
Bhag 2 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिकाको पशु विकास अनुदान कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:35 PDF icon Bhag 2 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिकाको पशु विकास अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf
Bhag 1 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:34 PDF icon Bhag 1 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन २०७५.pdf
Bhag 2 Khanda 21 पोखरा महानगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,नविकरण स्तोरान्नती तथा सेवा थप सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:33 PDF icon Bhag 2 Khanda 21 पोखरा महानगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,नविकरण स्तोरान्नती तथा सेवा थप.pdf
Bhag 1 Khanda 32 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:32 PDF icon Bhag 1 Khanda 32 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
Bhag 1 Khanda 31 पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:32 PDF icon Bhag 1 Khanda 31 पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
Bhag 1 Khanda 30 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:31 PDF icon Bhag 1 Khanda 30 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५.pdf
Bhag 1 Khanda 29 पोखरा महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ( संशोधन) ७५/७६ 04/21/2019 - 14:27 PDF icon Bhag 1 Khanda 29 पोखरा महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ( संशोधन).pdf

Pages