सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Bhag 2 Khanda 18 पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम ७५/७६ 02/20/2019 - 15:15 PDF icon Bhag 2 Khanda 18 पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम.pdf
Bhag 2 Khanda 17 पोखरा महानगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 01/31/2019 - 15:51 PDF icon Bhag 2 Khanda 17 पोखरा महानगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
Bhag 2 Khanda 16 नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:46 PDF icon Bhag 2 Khanda 16 नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि.pdf
Bhag 2 Khanda 15 सार्वजनिक निजि साझेदारी नियमावली ७५/७६ 01/06/2019 - 15:45 PDF icon Bhag 2 Khanda 15 सार्वजनिक निजि साझेदारी नियमावली.pdf
Bhag 2 Khanda 14 अनौपचारिक शिक्षा शिक्षण सहयोग संचालन निर्देशिका ७५/७६ 01/06/2019 - 15:45 PDF icon Bhag 2 Khanda 14 अनौपचारिक शिक्षा शिक्षण सहयोग संचालन निर्देशिका.pdf
Bhag 2 Khanda 13 उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका ७५/७६ 01/06/2019 - 15:44 PDF icon Bhag 2 Khanda 13 उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका.pdf
Bhag 2 Khanda 12 शिक्षा नियामावली ७५/७६ 01/06/2019 - 15:43 PDF icon Bhag 2 Khanda 12 शिक्षा नियामावली.pdf
Bhag 2 Khanda 11 नक्सा पास परामर्श सेवा कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:43 PDF icon Bhag 2 Khanda 11 नक्सा पास परामर्श सेवा कार्यविधि.pdf
Bhag 2 Khanda 10 घर तथा जग्गा कर ७५/७६ 01/06/2019 - 15:42 PDF icon Bhag 2 Khanda 10 घर तथा जग्गा कर.pdf
Bhag 2 khanda 9 उपभोक्ता समिति गठन , संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:42 PDF icon Bhag 2 khanda 9 उपभोक्ता समिति गठन , संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf

Pages