सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation of Bid for Extension of water supply transmission pipe line of 0km to birauta

७५/७६ 11/17/2018 - 07:18

पार्किंग शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 11/17/2018 - 06:48 PDF icon parking - revised.pdf

सोलार पोलहरुमा विज्ञापनको लागि Slim Light Board राख्ने सम्बन्धि बोलपत्र सूचना

७५/७६ 10/15/2018 - 10:34 PDF icon light.pdf

Invitation of Bids for Online UPS

७५/७६ 10/13/2018 - 10:58

पार्किंग शुल्क संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान

७५/७६ 10/08/2018 - 12:20

आ.व.०७५।०७६ का लागि ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, रोडाको कर तथा विक्री शुल्क उठाउने ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृतीको सूचना

७५/७६ 09/16/2018 - 18:04 PDF icon suchana-Ghat.pdf

Invitation for Bids for the Office Building Construction of Ward no 02

७५/७६ 09/11/2018 - 11:31 PDF icon IFB_ Ward-2.pdf

Upgrading of TulsiMarga (Nawapravat School Section) PLMC-9

७५/७६ 09/03/2018 - 10:19 PDF icon upgrading of Navaprabhat Road.pdf

ढुंगा , गीट्टी, वालुवा , रोडाको कर तथा विक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धमा - संशोधित

७५/७६ 08/01/2018 - 14:54 PDF icon Revised Notice.pdf

ढुंगा , गीट्टी, वालुवा , रोडाको कर तथा विक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धमा

७५/७६ 08/01/2018 - 14:45 PDF icon Notice Ghat Final.pdf

Pages