सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Sealed Quotation : 22 /PMC/075-76

७५/७६ 01/09/2019 - 13:58

विद्यालयमा white board आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 01/08/2019 - 13:51 PDF icon Notice Board.pdf

Invitation for Bids for CONSTRUCTION OF PALIKHE CHOWK IFB No: 21/PMC/075-76

७५/७६ 01/06/2019 - 15:50 PDF icon Notice to Paper Palikhe Chowk.pdf

घर, सटर, भित्ता, सवारी साधन एबं व्यवसाय स्थलमा राखिएका फुटकर बिज्ञापनहरुको बिज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना

७५/७६ 01/04/2019 - 11:43

पशुजन्य औषधी खरिद सम्बन्धि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 01/02/2019 - 17:29 PDF icon Notice Vetenary.pdf

करारमा सुरक्षा सेवा उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा शिलबन्दी दरभाउपत्र

७५/७६ 12/28/2018 - 13:36 PDF icon security notice.pdf

पुराना जिन्सी मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 12/26/2018 - 12:36

Invitation for Bids IFB No: 19/PMC/075-76

७५/७६ 12/25/2018 - 09:52 PDF icon Notice to Paper.pdf

Invitations of bids for construction ( IFB No: 18/PMC/075-76)

७५/७६ 12/16/2018 - 09:19

गोलिया काठ लिलाम सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 12/10/2018 - 13:26

Pages