सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुंगा , गीट्टी, वालुवा , रोडाको कर तथा विक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धमा - संशोधित

७५/७६ 08/01/2018 - 14:54 PDF icon Revised Notice.pdf

ढुंगा , गीट्टी, वालुवा , रोडाको कर तथा विक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धमा

७५/७६ 08/01/2018 - 14:45 PDF icon Notice Ghat Final.pdf

Invitation for sealed Quotation for Procurement of Computers & Printers

७५/७६ 07/29/2018 - 10:06 PDF icon notice computer-1.pdf

मसलन्द सामग्रीहरु,विद्युतिय सामान , छपाई सामग्रीहरु सम्वन्धि शिलवन्दी वोलपत्रको सुुचना

७५/७६ 07/22/2018 - 08:23 PDF icon सुचना स्टेस्नरी.pdf

Invitation for Bids of construction of Ward Offices

७४/७५ 06/20/2018 - 22:06 PDF icon Pokhara-Lekhnath-Ma.Na_.Pa_.-4-x-17.pdf

Invitation for sealed quotation for Laptop and Printerr

७४/७५ 06/20/2018 - 22:02

Invitation for sealed quotation for fingerprint and card attendance

७४/७५ 06/03/2018 - 21:47

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको आइ टि सामाग्री खरिद सम्बन्धि सूचना

७४/७५ 04/06/2018 - 15:16

Invitation for Sealed Quatations-Fabricaation on Steel Parts

७४/७५ 04/01/2018 - 07:10

Invitation for Bids

७४/७५ 03/06/2018 - 14:22

Pages

जानकारी