FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids IFB No. 7.1/PMC/2076-77

७६/७७ 10/23/2019 - 10:24 PDF icon Pokhara Metropolitan City notice no 07.pdf

नदिजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी , वालुवा , रोडा (दहत्तर बहत्तर )आदिको निकासी शुल्क ठेक्का\मा लगाउने वारे बोलपत्र आव्हानको सूचना ( पुन: तेश्रो पटक प्रकाशित )

७६/७७ 10/20/2019 - 09:45 PDF icon raajasv.pdf

के. आई . सि. पुल नजिक रहेको सेती गोर्ज दृष्यावलोकन शुल्क ठेक्का बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 10/15/2019 - 15:28 PDF icon seti gorgr.pdf

Computer, Laptop, Printer , UPS सामग्रीहरु खरिद सम्बन्धी शिल्वन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना

७६/७७ 10/11/2019 - 11:52

Invitation for Bids for the Upgrading of Municipal Road ( Asphalt Overlay)

७६/७७ 09/18/2019 - 13:38 PDF icon CCF.pdf

घर भाडा समबन्धी सूचना

७६/७७ 09/04/2019 - 11:07 PDF icon CCF.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने वारे सूचना

७६/७७ 08/16/2019 - 09:45 PDF icon ppp.pdf

नदिजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी , वालुवा , रोडा (दहत्तर बहत्तर )आदिको निकासी शुल्क ठेक्का\मा लगाउने वारे बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 07/27/2019 - 16:12

मसलन्द सामग्रीहरु र छपाई सामग्रीहरु सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 07/19/2019 - 11:31 PDF icon jinsi.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्य गर्नको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना

७५/७६ 06/04/2019 - 14:47 PDF icon PPP.pdf, PDF icon पातले छाँगो शिसापुल निर्माण तथा पूर्वाधार विकास आयोजना.pdf, PDF icon फेवातालमा Water sport संचालन कार्य.pdf, PDF icon बेगनास ताल Water sport संचालन कार्य प्रस्ताव.pdf, PDF icon महानगर क्षेत्र भित्र डिजिटल hoarding board व्यवस्थापन.pdf, PDF icon सरांगकोट पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना.pdf, PDF icon सेती खोच साहसिक पर्यटन पूएर्वाधर् विकास आयोजना.pdf

Pages