FAQs Complain Problems

सूचना

प्रकाशन

“पोखरा २१०० तथाआवधिक रणनीतिक योजना २०७७—२०८२”

“पोखरा २१०० तथाआवधिक रणनीतिक योजना २०७७—२०८२”  को मस्यौदा तयार गरेको जानकारी गराउँदै महानगरको उक्त दीर्घकालिन सोच उपर यहाँहरुको अमूल्य राय सुझावकालागि अनुरोध छ । सुझाव पठाउने ठेगाना pmcvision2040@gmail.com