FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पोखरा महानगरपालिका महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन। ७८/७९ 04/23/2023 - 13:45 PDF icon पोखरा महानगरपालिका महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८।७९
आ.व. २०७८/०८९ को तेश्रो त्रैमासिक आ.ले. प प्रतिवेदन ७८/७९ 07/14/2022 - 15:32 PDF icon आ.व. २०७८-०८९ को तेश्रो त्रैमासिक आ.ले. प प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७८/०८९ को दोश्रो त्रैमासिक आ.ले. प प्रतिवेदन ७८/७९ 06/28/2022 - 11:56 PDF icon आ.व. २०७८-०८९ को दोश्रो त्रैमासिक आ.ले. प प्रतिवेदन.pdf
आ.ले. प प्रतिवेदन २०७८/०७९ (प्रथम चौमासिक ) ७८/७९ 04/15/2022 - 09:01 PDF icon आ.ले. प प्रतिवेदन २०७८-०७९ प्रथम चौमासिक.pdf
आ.व. २०७६/०७७ को अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ७८/७९ 08/27/2021 - 15:19 PDF icon पोखरा महानगरपालिका मा ले प प्रतिवेदन २०७६-०७७.pdf
आ.व. २०७५/०७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७७/७८ 08/05/2020 - 16:24 PDF icon Pratibedan.pdf