FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
चैत्र महिनाको माषिक प्रगति प्रतिवेदन ७४/७५ 04/26/2018 - 15:08 PDF icon account_000115.pdf, PDF icon ghar naksha_000112.pdf, PDF icon monthly letter_000109.pdf, PDF icon tax _000110.pdf, PDF icon tax 1_000111.pdf, PDF icon yojana 1_000114.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
बैशाख महिनाको माषिक प्रगति प्रतिवेदन ७४/७५ 05/23/2018 - 11:51 PDF icon account_000121.pdf, PDF icon letter_000117.pdf, PDF icon naksha_000120.pdf, PDF icon tax 1_000118.pdf, PDF icon tax 2_000119.pdf, PDF icon yojana_000122.pdf, PDF icon yojana2_000123.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
जेठ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन ७४/७५ 06/21/2018 - 10:25 मासिक प्रगति प्रतिवेदन
मंगसिर महिनाको मासिक प्रतिवेदन ७५/७६ 01/31/2019 - 10:52 PDF icon Admin .pdf, PDF icon Kanun .pdf, PDF icon Lekhaa .pdf, PDF icon Socal Dev .pdf, PDF icon Tax Income .pdf, PDF icon Youjana .pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
पौष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ 02/21/2019 - 13:27 PDF icon Paush ko Pargati Bibran =2075 .pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
पोखरा महानगरपालिका २०७६ श्रावण महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण ७६/७७ 10/11/2019 - 12:52 PDF icon shrawan.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
पोखरा महानगरपालिका २०७६ भाद्र महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण ७६/७७ 10/11/2019 - 12:53 PDF icon bhadra.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति विवरण आश्विन महिना ७६/७७ 11/03/2019 - 13:38 PDF icon panjikaran ashwin.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति विवरण कार्तिक महिना ७६/७७ 12/03/2019 - 13:39 PDF icon kartik.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/०८० को फाल्गुण मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० 03/23/2023 - 13:55 PDF icon Account Report.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Pages