FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विशेष नगर सभा बैठक निर्णयहरु

८०/८१ 02/19/2024 - 12:38 PDF icon विशेष नगर सभा बैठक निर्णयहरु.pdf

तेह्रौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु

८०/८१ 02/19/2024 - 12:37 PDF icon तेह्रौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु.pdf

बाह्रौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु

८०/८१ 02/19/2024 - 12:36 PDF icon बाह्रौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु.pdf

एघारौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु

८०/८१ 02/19/2024 - 12:35 PDF icon एघारौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु.pdf

कार्यपालिका बैठक २५ ( २०८० पौष २९ )

८०/८१ 02/18/2024 - 14:02 PDF icon कार्यपालिका बैठक २५ ( २०८० पौष २९ ).pdf

कार्यपालिका बैठक २४ ( २०८० मंसिर १९)

८०/८१ 02/18/2024 - 14:01 PDF icon कार्यपालिका बैठक २४ ( २०८० मंसिर १९).pdf

कार्यपालिका बैठक २३ ( २०८० असोज ३०)

८०/८१ 01/25/2024 - 12:51 PDF icon कार्यपालिका बैठक २३ ( २०८० असोज ३०).pdf

कार्यपालिका बैठक २२ ( २०८० भदौ ३१)

८०/८१ 01/25/2024 - 12:49 PDF icon कार्यपालिका बैठक २२ ( २०८० भदौ ३१).pdf

कार्यपालिका बैठक २१ ( २०८० श्रवण १४)

८०/८१ 01/25/2024 - 12:48 PDF icon कार्यपालिका बैठक २१ ( २०८० श्रवण १४).pdf

कार्यपालिका बैठक २० ( २०८० असार २३)

८०/८१ 09/19/2023 - 12:08 PDF icon कार्यपालिका बैठक २० ( २०८० असार २३).pdf

Pages