FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक २९ ( २०८१ बैशाख १८ )

८०/८१ 05/16/2024 - 15:35 PDF icon कार्यपालिका बैठक २९ ( २०८१ बैशाख १८ ).pdf

कार्यपालिका बैठक २८ ( २०८० चैत्र ३० )

८०/८१ 05/14/2024 - 13:08 PDF icon कार्यपालिका बैठक २८ ( २०८० चैत्र ३० )_compressed.pdf

कार्यपालिका बैठक २७ ( २०८० फाल्गुण ३० )

८०/८१ 05/14/2024 - 13:08 PDF icon कार्यपालिका बैठक २७ ( २०८० फाल्गुण ३० ).pdf

कार्यपालिका बैठक २६ ( २०८० माघ २५ )

८०/८१ 05/14/2024 - 13:06 PDF icon कार्यपालिका बैठक २६ ( २०८० माघ २५ ).pdf

चौधौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु

८०/८१ 04/26/2024 - 11:41 PDF icon 14th nagar sabha.pdf

विशेष नगर सभा बैठक निर्णयहरु

८०/८१ 02/19/2024 - 12:38 PDF icon विशेष नगर सभा बैठक निर्णयहरु.pdf

तेह्रौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु

८०/८१ 02/19/2024 - 12:37 PDF icon तेह्रौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु.pdf

बाह्रौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु

८०/८१ 02/19/2024 - 12:36 PDF icon बाह्रौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु.pdf

एघारौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु

८०/८१ 02/19/2024 - 12:35 PDF icon एघारौ नगर सभा बैठक निर्णयहरु.pdf

कार्यपालिका बैठक २५ ( २०८० पौष २९ )

८०/८१ 02/18/2024 - 14:02 PDF icon कार्यपालिका बैठक २५ ( २०८० पौष २९ ).pdf

Pages