FAQs Complain Problems

सूचना

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पोखरा महानगरपालिका राजश्व सुधार योजना ७६/७७ 12/15/2020 - 10:37 PDF icon पोखरा महानगरपालिका राजश्व सुधार योजना.pdf
पोखरा महानगरपालिका संस्थागत क्षमता विकास योजना ७६/७७ 12/15/2020 - 10:36 PDF icon पोखरा महानगरपालिका संस्थागत क्षमता विकास योजना.pdf
पोखरा २१०० तथाआवधिक रणनीतिक योजना २०७७-२०८२ ७६/७७ 04/30/2020 - 15:10 PDF icon Pokhara 2100 and Strategic Plan.pdf
पोखरा दर्पण त्रैमाशिक बुलेटिन बर्ष १३ अंक २४ , २०७६ पौष ७६/७७ 03/16/2020 - 13:09 PDF icon पोखरा दर्पण त्रैमाशिक बुलेटिन बर्ष १३ अंक २४ , २०७६ पौष.pdf
पोखरा दर्पण त्रैमाशिक बुलेटिन बर्ष १३ अंक २३ , २०७६ असोज ७६/७७ 03/16/2020 - 13:08 PDF icon पोखरा दर्पण त्रैमाशिक बुलेटिन बर्ष १३ अंक २३ , २०७६ असोज.pdf
Brief Introduction of Pokhara Metropolitan City ७६/७७ 02/04/2020 - 13:37 PDF icon Broucher.pdf
पोखरा दर्पण त्रैमाशिक बुलेटिन बर्ष १३ अंक २२ , २०७६ असार ७६/७७ 12/08/2019 - 09:55 PDF icon PMC_Pokhara Darpan_Pokhara Ashar_2076.pdf
पोखरा महानगरपालिकामा दर्ता भएका सामुदायिक तथा निजी होम स्टेहरूको विवरण ७६/७७ 11/26/2019 - 15:29 PDF icon home stay.pdf
Housing Reconstruction and Retrofit Updates of Pokhara Metropolitan ७६/७७ 08/07/2019 - 13:54
आवास पुननिर्माण तथा प्रबलिकरण सम्बन्धी पोखरा महानगरपालिकाको प्रोफाइल ७६/७७ 08/07/2019 - 13:52

Pages