FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids IFB No. : 4/PMC /078-079

७८/७९ 09/21/2021 - 14:16 PDF icon Bid notice for Ashoj 5_000477.pdf

आय ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

७८/७९ 09/14/2021 - 07:44

सुचिमा छनोट भएको सूचना ( सामी परियोजना )

७८/७९ 09/07/2021 - 08:51 PDF icon sami short list_000447.pdf

Re- Notice of intent of Acceptance

७८/७९ 08/12/2021 - 13:13 PDF icon bus re.pdf

Invitation for Bids IFB No. : 1.1/PMC/078-79

७८/७९ 08/10/2021 - 14:49 PDF icon Invitation for Bids .pdf

सामी परियोजनाको लागि आशय पत्र माग गर्ने सूचना

७८/७९ 08/06/2021 - 09:45 PDF icon आशय पत्र माग गर्ने सूचना.pdf, PDF icon आशय पत्र माग गर्ने सूचना नमुना .pdf

पुराना जिन्सी मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 07/26/2021 - 10:45

Addendum and Extension of Deadline for Submission of Bids.

७७/७८ 07/11/2021 - 11:17 PDF icon 2nd bid addendam notice for publication.pdf

Extension of Deadline for Submission of Bids. RFB No: NP-DUDBC-167805-CW-RFB Upgradation of Talchowk - Begnas Road, Pokhara

७७/७८ 07/01/2021 - 09:19 PDF icon bid addendam.pdf

Environment and Social Impact Assessment and Environment and Social Management Plan of Improvement of Talchowk-BegnasRoad

७७/७८ 06/11/2021 - 14:02 PDF icon 93ddb058551842b2d3a783662aded147.pdf

Pages