FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सामी परियोजनाको लागि आशयपत्र सम्बन्धमा

७७/७८ 09/11/2020 - 12:49 PDF icon EOI Pokhara Metropolitan City..pdf, PDF icon EOI EVALUATION SHEET_..pdf

पोखरा महानगरपालिका कार्यालयद्वारा प्रकाशित सुचनाको म्याद थपको सूचना

७७/७८ 08/12/2020 - 17:29

पोखरा महानगरपालिका द्वारा श्री आकृति एडभरटाइजिंग विराटनगर र पोखरा साईनएज प्रा.लि पोखराको नाउमा सूचना

७७/७८ 08/12/2020 - 17:27

पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रबाट निकासी हुने विभिन्न पुन प्रयोग योग्य सामाग्रीहरुको कर संकलन सम्बन्धी बोलपत्र

७७/७८ 07/31/2020 - 10:05

Real Time Basis मा Portable Wireless Device को प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 07/29/2020 - 09:05

बोलपत्रको समय थप सम्बन्धमा

७७/७८ 07/29/2020 - 09:04

सूचना नं.१ PMC | R | ०७६/०७७ प्रथम पटक प्रकाशित २०७७/०३/१९

७६/७७ 07/13/2020 - 15:44 PDF icon 25.pdf, PDF icon 26.pdf, PDF icon 27.pdf

Procurement and supply of printing items

७६/७७ 07/06/2020 - 12:38

Procurement and supply of stationary and Miscellaneous items

७६/७७ 07/06/2020 - 12:26 PDF icon tender of stationary item.pdf

बोलपत्र आव्हान : सूचना नं १ PMC (R) ०७६/०७७ प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०३/१९

७६/७७ 07/03/2020 - 11:49 PDF icon rajasvo.pdf

Pages