FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पोखरा महानगरपालिका द्वारा संचालित आइसोलेसम केन्द्रमा खाजा र खाना उपलव्ध बनाउने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/23/2020 - 13:55

Invitation for Bids IFB No: 1/PMC-Re/ 077-78 ||| 7/PMC/077-78

७७/७८ 11/23/2020 - 13:52

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पत्र नं. : ०५ (पोखरामा रहेका तालहरुमा रहेको जलकुम्भी झार संकलन गरी मल वा ग्यास सम्बन्धी प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्बन्धी ) (

७७/७८ 11/18/2020 - 08:44 PDF icon PPP RFP Document - Jalkumbhi Jhar Management.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पत्र नं. : ०४ ( सहिद र्पाकमा कफि सप तथा शौचालय लगायतका संरचना निर्माण गरी आय संकलन गर्ने सम्बन्धी )

७७/७८ 11/18/2020 - 08:42 PDF icon PPP RFP Document - Sahid Park mgmt.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पत्र नं. : ०३ ( फेवातालको ४ वटा स्रोतनदीमा बनेका सिल्टेशन ट्रापमा बनेका ड्यामको ममर्त संभार तथा संकलन हुने सामाग्रीको संकलन तथा निकासी गर्ने )

७७/७८ 11/18/2020 - 08:40 PDF icon PPP RFP Document - Siltation Dam.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पत्र नं. : ०२ ( मोरे खहरे क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामाग्री संकलन तथा निकासी गर्ने)

७७/७८ 11/18/2020 - 08:37 PDF icon PPP RFP Document - Morekhare.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पत्र नं. : ०१ (रामघाट क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामाग्री संकलन तथा निकासी गर्ने )

७७/७८ 11/18/2020 - 08:35 PDF icon PPP RFP Document - Ramghat.pdf

Invitation for Bids IFB No: 4/PMC-Re/ 077-78 ||| 6/PMC/077-78

७७/७८ 11/08/2020 - 11:23 PDF icon 17-18.pdf

Invitation for Bids IFB No: 3/PMC-Re/ 077-78 ||| 5/PMC/077-78

७७/७८ 11/06/2020 - 14:45 PDF icon 15-16.pdf

Invitation for Bids IFB No: 4/PMC/077-78

७७/७८ 10/30/2020 - 11:31 PDF icon new tender Notice.pdf

Pages