FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids IFB No. : 18/PMC /077-078

७७/७८ 02/11/2021 - 10:03 PDF icon 52-55.pdf

Invitation for Bids IFB No: 11/PMC/Re 077-78 ; 17/PMC/ 077-78

७७/७८ 02/09/2021 - 16:40

Invitation for Re-Bids IFB No. : 11/PMC-Re/077-078 :12/PMC-Re/077-078 : 13/PMC-Re/077-078

७७/७८ 02/07/2021 - 16:36 PDF icon 32 34 35.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पत्र नं. : ०६ (सानिसा ०७७/७८)

७७/७८ 01/21/2021 - 15:16 PDF icon PPP RFP Document - Siltation Dam - Re Notice Final.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारी संचालन गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पुन दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन मिति: २०७७/०९/२३)

७७/७८ 01/11/2021 - 11:29 PDF icon sanisa_1.pdf

सार्वजनिक निजि साझेदारी ( पूर्णताको परीक्षण (Eligibility and Completeness Test)) समबन्धी सूचना

७७/७८ 12/28/2020 - 16:00 PDF icon ppp_1.pdf

आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता लैजाने वार ( सार्वजनिक निजि साझेदारी कार्यक्रम प्रस्ताव नं. ३ / सा.नि.सा. / ०७७-०७८ )

७७/७८ 12/27/2020 - 09:48 PDF icon ppp fewa lettr 26-Dec-2020 19-03-18.pdf

पोखरा महानगरपालिका द्वारा संचालित आइसोलेसम केन्द्रमा खाजा र खाना उपलव्ध बनाउने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/23/2020 - 13:55

Invitation for Bids IFB No: 1/PMC-Re/ 077-78 ||| 7/PMC/077-78

७७/७८ 11/23/2020 - 13:52

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पत्र नं. : ०५ (पोखरामा रहेका तालहरुमा रहेको जलकुम्भी झार संकलन गरी मल वा ग्यास सम्बन्धी प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्बन्धी ) (

७७/७८ 11/18/2020 - 08:44 PDF icon PPP RFP Document - Jalkumbhi Jhar Management.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पत्र नं. : ०४ ( सहिद र्पाकमा कफि सप तथा शौचालय लगायतका संरचना निर्माण गरी आय संकलन गर्ने सम्बन्धी )

७७/७८ 11/18/2020 - 08:42 PDF icon PPP RFP Document - Sahid Park mgmt.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पत्र नं. : ०३ ( फेवातालको ४ वटा स्रोतनदीमा बनेका सिल्टेशन ट्रापमा बनेका ड्यामको ममर्त संभार तथा संकलन हुने सामाग्रीको संकलन तथा निकासी गर्ने )

७७/७८ 11/18/2020 - 08:40 PDF icon PPP RFP Document - Siltation Dam.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पत्र नं. : ०२ ( मोरे खहरे क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामाग्री संकलन तथा निकासी गर्ने)

७७/७८ 11/18/2020 - 08:37 PDF icon PPP RFP Document - Morekhare.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रस्ताव फारम प्रस्ताव पत्र नं. : ०१ (रामघाट क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामाग्री संकलन तथा निकासी गर्ने )

७७/७८ 11/18/2020 - 08:35 PDF icon PPP RFP Document - Ramghat.pdf

Invitation for Bids IFB No: 4/PMC-Re/ 077-78 ||| 6/PMC/077-78

७७/७८ 11/08/2020 - 11:23 PDF icon 17-18.pdf

Pages