FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids IFB No: 3/PMC-Re/ 077-78 ||| 5/PMC/077-78

७७/७८ 11/06/2020 - 14:45 PDF icon 15-16.pdf

Invitation for Bids IFB No: 4/PMC/077-78

७७/७८ 10/30/2020 - 11:31 PDF icon new tender Notice.pdf

बोलपत्र आव्हान : सुचना नं. : ३/PMC/R २०७७/०७८

७७/७८ 10/29/2020 - 13:07 PDF icon Ghat tender.pdf

सामी परियोजनाको लागि आशयपत्र सम्बन्धमा

७७/७८ 09/11/2020 - 12:49 PDF icon EOI Pokhara Metropolitan City..pdf, PDF icon EOI EVALUATION SHEET_..pdf

पोखरा महानगरपालिका कार्यालयद्वारा प्रकाशित सुचनाको म्याद थपको सूचना

७७/७८ 08/12/2020 - 17:29

पोखरा महानगरपालिका द्वारा श्री आकृति एडभरटाइजिंग विराटनगर र पोखरा साईनएज प्रा.लि पोखराको नाउमा सूचना

७७/७८ 08/12/2020 - 17:27

पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रबाट निकासी हुने विभिन्न पुन प्रयोग योग्य सामाग्रीहरुको कर संकलन सम्बन्धी बोलपत्र

७७/७८ 07/31/2020 - 10:05

Real Time Basis मा Portable Wireless Device को प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 07/29/2020 - 09:05

बोलपत्रको समय थप सम्बन्धमा

७७/७८ 07/29/2020 - 09:04

सूचना नं.१ PMC | R | ०७६/०७७ प्रथम पटक प्रकाशित २०७७/०३/१९

७६/७७ 07/13/2020 - 15:44 PDF icon 25.pdf, PDF icon 26.pdf, PDF icon 27.pdf

Procurement and supply of printing items

७६/७७ 07/06/2020 - 12:38

Procurement and supply of stationary and Miscellaneous items

७६/७७ 07/06/2020 - 12:26 PDF icon tender of stationary item.pdf

बोलपत्र आव्हान : सूचना नं १ PMC (R) ०७६/०७७ प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०३/१९

७६/७७ 07/03/2020 - 11:49 PDF icon rajasvo.pdf

पुन प्रयोग योग्य सामाग्री (कबाडी) निकासी सम्बन्धमा

७६/७७ 06/17/2020 - 18:10

घर सटर , भित्ता एवं व्यवसाय स्थलमा राखिएका फुटकर विज्ञापनहरूको विज्ञापन कर संकलन वारे ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 01/14/2020 - 16:05 PDF icon घर सटर , भित्ता एवं व्यवसाय स्थलमा.pdf

Pages