FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सरांगकोट पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क असुल सम्बन्धि पुन: बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 04/30/2019 - 15:56

Invitation for Bids IFB No: 53/PMC/075-76

७५/७६ 04/10/2019 - 14:49 PDF icon suchana_bijayapur_begnas.pdf

Invitation for Bids IFB No: 50/PMC/075-76

७५/७६ 03/28/2019 - 14:50 PDF icon suchana_120.pdf

पोखरा महानगरपालिकाको पार्किंगको लागि शिलबन्धि कबोल सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/21/2019 - 16:01

Invitation for Bids IFB No: 46/PMC/075-76

७५/७६ 03/06/2019 - 18:46 PDF icon suchana-9.pdf

Invitation for Bids IFB No: 45/PMC/075-76 Construction of Pedestrian overhead Bridge at Sirjana Chowk

७५/७६ 03/06/2019 - 18:43 PDF icon suchana8.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्य गर्नको लागि मनसायपत्र आह्वानको सूचना ( Digital Hording Board )

७५/७६ 03/05/2019 - 15:57 PDF icon 5. PPP_ EOI Documents_ Digital Hoarding Board.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्य गर्नको लागि मनसायपत्र आह्वानको सूचना ( Fewa Begnas Water Sports )

७५/७६ 03/05/2019 - 15:54 PDF icon 4. PPP_ EOI Documents_ Fewa.Begnas Water Sprots.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्य गर्नको लागि मनसायपत्र आह्वानको सूचना ( Devi's Fall )

७५/७६ 03/05/2019 - 15:50 PDF icon 3. PPP_ EOI Documents_ Devis Fall.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्य गर्नको लागि मनसायपत्र आह्वानको सूचना ( Seti Gorge )

७५/७६ 03/05/2019 - 15:47 PDF icon 2. PPP_ EOI Documents_ Seti Gorge.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्य गर्नको लागि मनसायपत्र आह्वानको सूचना ( सरांगकोट)

७५/७६ 03/05/2019 - 15:39 PDF icon 1. PPP_ EOI Documents_ Saranagkot.pdf

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्य गर्नको लागि मनसायपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 03/05/2019 - 14:22 PDF icon EOI Notice.pdf

Invitation for Bids IFB No: 44/PMC/075-76

७५/७६ 02/26/2019 - 11:34 PDF icon Notice 100.pdf

Invitation for Bid IFB No: 43/PMC/075-76

७५/७६ 02/26/2019 - 10:59 PDF icon Ward No 4,21.pdf

Invitation for Bids IFB No: 43 /PMC/075-76

७५/७६ 02/25/2019 - 13:41 PDF icon suchana-7.pdf

Pages