FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Sealed Quotation IFB No: 29/PMC/075-76

७५/७६ 01/22/2019 - 16:51 PDF icon Ward No 6 and 10 notice.pdf

Invitation for Bids IFB No:28/PMC/075-76

७५/७६ 01/22/2019 - 07:58 PDF icon Notice for Paper 43-48.pdf

आयुर्वेद औषधि खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सुचना

७५/७६ 01/21/2019 - 15:27 PDF icon aausadhi.pdf

स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय र महानगरपालिका कार्यालयमा इन्टरनेट/इन्ट्रानेट सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 01/21/2019 - 15:23 PDF icon Internet Intranet Notice.pdf

RFID मा आधारित पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि बोलपत्र आवहानको सूचना

७५/७६ 01/17/2019 - 08:11 PDF icon library Notice.pdf

Invitation for Sealed Quotation : 22 /PMC/075-76

७५/७६ 01/09/2019 - 13:58

विद्यालयमा white board आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 01/08/2019 - 13:51 PDF icon Notice Board.pdf

Invitation for Bids for CONSTRUCTION OF PALIKHE CHOWK IFB No: 21/PMC/075-76

७५/७६ 01/06/2019 - 15:50 PDF icon Notice to Paper Palikhe Chowk.pdf

घर, सटर, भित्ता, सवारी साधन एबं व्यवसाय स्थलमा राखिएका फुटकर बिज्ञापनहरुको बिज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना

७५/७६ 01/04/2019 - 11:43

पशुजन्य औषधी खरिद सम्बन्धि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 01/02/2019 - 17:29 PDF icon Notice Vetenary.pdf

Pages