FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids IFB No: 19/PMC/076-77

७६/७७ 01/01/2020 - 10:04 PDF icon tender notice 37-39.pdf

नदिजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी , वालुवा , रोडा (दहत्तर बहत्तर )आदिको निकासी शुल्क ठेक्का\मा लगाउने वारे बोलपत्र आव्हानको सूचना ( पुन: चौथो पटक प्रकाशित )

७६/७७ 12/27/2019 - 09:06 PDF icon rajasvo.pdf

चमेनागृह (क्यान्टिन) सञ्चालन सम्वन्धी सिलवन्दी प्रस्तावको सूचना ( दोश्रो पटक प्रकाशित )

७६/७७ 12/24/2019 - 11:09 PDF icon canteen.pdf

Invitation for Bids IFB No: 16/PMC/076-77

७६/७७ 12/11/2019 - 10:29 PDF icon Notice n20-29.pdf

चमेनागृह (क्यान्टिन) सञ्चालन सम्वन्धी सिलवन्दी प्रस्तावको सूचना

७६/७७ 12/05/2019 - 10:22 PDF icon canteen.pdf

Invitation for Bids IFB No: 15/PMC/076-77

७६/७७ 12/03/2019 - 13:31 PDF icon 15.pdf

Invitation for Bids IFB No: 14/PMC/076-77

७६/७७ 12/03/2019 - 13:30 PDF icon 14.pdf

Invitation for Bids IFB No: 13/PMC/076-77

७६/७७ 12/03/2019 - 13:28 PDF icon 13.pdf

Invitation for Bids IFB No: 11/PMC/076-77

७६/७७ 12/03/2019 - 10:04

Invitation for Bids IFB No. 7.1/PMC/2076-77

७६/७७ 10/23/2019 - 10:24 PDF icon Pokhara Metropolitan City notice no 07.pdf

नदिजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी , वालुवा , रोडा (दहत्तर बहत्तर )आदिको निकासी शुल्क ठेक्का\मा लगाउने वारे बोलपत्र आव्हानको सूचना ( पुन: तेश्रो पटक प्रकाशित )

७६/७७ 10/20/2019 - 09:45 PDF icon raajasv.pdf

के. आई . सि. पुल नजिक रहेको सेती गोर्ज दृष्यावलोकन शुल्क ठेक्का बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 10/15/2019 - 15:28 PDF icon seti gorgr.pdf

Computer, Laptop, Printer , UPS सामग्रीहरु खरिद सम्बन्धी शिल्वन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना

७६/७७ 10/11/2019 - 11:52

Invitation for Bids for the Upgrading of Municipal Road ( Asphalt Overlay)

७६/७७ 09/18/2019 - 13:38 PDF icon CCF.pdf

घर भाडा समबन्धी सूचना

७६/७७ 09/04/2019 - 11:07 PDF icon CCF.pdf

Pages