FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पुन प्रयोग योग्य सामाग्री (कबाडी) निकासी सम्बन्धमा

७६/७७ 06/17/2020 - 18:10

घर सटर , भित्ता एवं व्यवसाय स्थलमा राखिएका फुटकर विज्ञापनहरूको विज्ञापन कर संकलन वारे ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 01/14/2020 - 16:05 PDF icon घर सटर , भित्ता एवं व्यवसाय स्थलमा.pdf

Invitation for Bids IFB No: 19/PMC/076-77

७६/७७ 01/01/2020 - 10:04 PDF icon tender notice 37-39.pdf

नदिजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी , वालुवा , रोडा (दहत्तर बहत्तर )आदिको निकासी शुल्क ठेक्का\मा लगाउने वारे बोलपत्र आव्हानको सूचना ( पुन: चौथो पटक प्रकाशित )

७६/७७ 12/27/2019 - 09:06 PDF icon rajasvo.pdf

चमेनागृह (क्यान्टिन) सञ्चालन सम्वन्धी सिलवन्दी प्रस्तावको सूचना ( दोश्रो पटक प्रकाशित )

७६/७७ 12/24/2019 - 11:09 PDF icon canteen.pdf

Invitation for Bids IFB No: 16/PMC/076-77

७६/७७ 12/11/2019 - 10:29 PDF icon Notice n20-29.pdf

चमेनागृह (क्यान्टिन) सञ्चालन सम्वन्धी सिलवन्दी प्रस्तावको सूचना

७६/७७ 12/05/2019 - 10:22 PDF icon canteen.pdf

Invitation for Bids IFB No: 15/PMC/076-77

७६/७७ 12/03/2019 - 13:31 PDF icon 15.pdf

Invitation for Bids IFB No: 14/PMC/076-77

७६/७७ 12/03/2019 - 13:30 PDF icon 14.pdf

Invitation for Bids IFB No: 13/PMC/076-77

७६/७७ 12/03/2019 - 13:28 PDF icon 13.pdf

Pages