FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Re- Notice of intent of Acceptance

७८/७९ 08/12/2021 - 13:13 PDF icon bus re.pdf

Invitation for Bids IFB No. : 1.1/PMC/078-79

७८/७९ 08/10/2021 - 14:49 PDF icon Invitation for Bids .pdf

सामी परियोजनाको लागि आशय पत्र माग गर्ने सूचना

७८/७९ 08/06/2021 - 09:45 PDF icon आशय पत्र माग गर्ने सूचना.pdf, PDF icon आशय पत्र माग गर्ने सूचना नमुना .pdf

पुराना जिन्सी मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 07/26/2021 - 10:45

Addendum and Extension of Deadline for Submission of Bids.

७७/७८ 07/11/2021 - 11:17 PDF icon 2nd bid addendam notice for publication.pdf

Extension of Deadline for Submission of Bids. RFB No: NP-DUDBC-167805-CW-RFB Upgradation of Talchowk - Begnas Road, Pokhara

७७/७८ 07/01/2021 - 09:19 PDF icon bid addendam.pdf

Environment and Social Impact Assessment and Environment and Social Management Plan of Improvement of Talchowk-BegnasRoad

७७/७८ 06/11/2021 - 14:02 PDF icon 93ddb058551842b2d3a783662aded147.pdf

Invitation for Bids IFB No. : 37.1/PMC/077-078

७७/७८ 05/26/2021 - 09:15 PDF icon bid notice.pdf

Notice of Letter of Intent

७७/७८ 05/13/2021 - 12:41 PDF icon Letter of Intent (3).pdf

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (Design and Supervision Consultant )

७७/७८ 05/06/2021 - 09:06 PDF icon REOI DSC Pokhara - WB.pdf, PDF icon DSC TOR _Pokhara (CLEAN).pdf

Specific Procurement Notice (Upgradation of Talchowk – Begnas Road) RFB No: NP-DUDBC-167805-CW-RFB

७७/७८ 05/05/2021 - 10:19 PDF icon notice_talchok_begnas.pdf

घर / फ्ल्याट भाडा सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/12/2021 - 17:06

Invitation for Bids IFB No: 22/PMC/077-078

७७/७८ 03/05/2021 - 09:34 PDF icon notice for 63-64.pdf

Invitation for Bids IFB No: 11/PMC-Ree/077-078, 15/PMC-Re/077-78, 18/PMC-Re/077-78, 21/PMC/077-078

७७/७८ 03/05/2021 - 09:33 PDF icon notice for 60-62 (1).pdf

Invitation for Bids IFB No: 14/PMC-Re/077-78, 16/PMC-Re/077-08, 19/PMC/077-078

७७/७८ 02/17/2021 - 16:37 PDF icon notice for re & 56.pdf

Pages