FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
Bhag 2 Khanda 48 सार्वजनिक खरिद नियामावली ( पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 03/23/2021 - 11:54 PDF icon Rajpatra 48.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 46 सार्वजनिक खरिद नियामावली २०७७ ७७/७८ 02/07/2021 - 16:11 PDF icon Barsha 4 Khanda 46 सार्वजनिक खरिद नियामावली.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 41 आय ठेक्का बन्दोबस्त नियामावली , २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 14:41 PDF icon Bhag 2 Khanda 41 आय ठेक्का बन्दोबस्त नियामावली , २०७७.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 45 पोखरा महानगरपालिका ४२ औ नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणित ७७/७८ 01/17/2021 - 14:39 PDF icon Bhag 2 Khanda 45 पोखरा महानगरपालिका ४२ औ नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणित.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 35 कृषि बजार निर्देशिका ७७/७८ 01/17/2021 - 14:38 PDF icon Bhag 2 Khanda 35 कृषि बजार निर्देशिका.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 34 उप-प्रमुख संग महिला कार्यक्रम कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 14:38 PDF icon bhag 2 Khanda 34 उप-प्रमुख संग महिला कार्यक्रम कोष संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 33 सन्क्षिप्त वातावरनिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरनिय परिक्षण मापदण्ड , २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 14:37 PDF icon Bhag 2 Khanda 33 सन्क्षिप्त वातावरनिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरनिय परिक्षण मापदण्ड , २०७७.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 32 संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६ ( पहिलो संशोधन) ७६/७७ 01/17/2021 - 10:53 PDF icon Bhag 2 Khanda 32 संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६ ( पहिलो संशोधन).pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 29 संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६ ७६/७७ 01/17/2021 - 10:52 PDF icon Bhag 2 Khanda 29 संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 28 बाल गृह संचालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/17/2021 - 10:52 PDF icon Bhag 2 Khanda 28 बाल गृह संचालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Pages