FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
Bhag 2 Kahnda 62 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/04/2022 - 13:06 PDF icon Bhag 2 Kahnda 62 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७९.pdf कार्यविधि
भाग १ खण्ड ७५ आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 09/01/2022 - 14:38 PDF icon भाग १ खण्ड ७५ आर्थिक ऐन २०७९.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 2 विधायन समिति नियामावली ७४/७५ 07/19/2022 - 15:06 PDF icon Bhag 2 Khanda 2 विधायन समिति नियामावली.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 57 गैर सरकारी संस्था निर्देशिका ७८/७९ 06/28/2022 - 12:05 PDF icon Bhag 2 Khanda 57 गैर सरकारी संस्था निर्देशिका.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 61 मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम, २०७५ दोश्रो शंसोधन ७८/७९ 06/27/2022 - 11:31 PDF icon Bhag 2 Khanda 61 मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम, २०७५ दोश्रो शंसोधन.pdf अन्य
Bhag 2 Khanda 60 जलश्रोत तथा मूहान दर्ता २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:31 PDF icon Bhag 2 Khanda 60 जलश्रोत तथा मूहान दर्ता २०७८.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 59 पोखरा महानगरपालिका अपाङ्गता संजाल गठन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:30 PDF icon Bhag 2 Khanda 59 पोखरा महानगरपालिका अपाङ्गता संजाल गठन निर्देशिका २०७८.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 58 मेशिन सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:30 PDF icon Bhag 2 Khanda 58 मेशिन सञ्चालन मापदण्ड, २०७८.pdf अन्य
Bhag 2 Khanda 56 न्युनतमा समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:29 PDF icon Bhag 2 Khanda 56 न्युनतमा समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद तथा व्यवस्थापन.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 55 पोखरा महानगरपालका खेलकूद संचालन खर्च निर्देशिका,२०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:28 PDF icon Bhag 2 Khanda 55 पोखरा महानगरपालका खेलकूद संचालन खर्च निर्देशिका,२०७८.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 54 पशु विकास कार्यक्रम अनुदान कार्यविधी २०७५ (पहिलो संशोधन ) ७८/७९ 06/27/2022 - 11:27 PDF icon Bhag 2 Khanda 54 पशु विकास कार्यक्रम अनुदान कार्यविधी २०७५ (पहिलो संशोधन ).pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 52 विद्युतीय सूचना पाटी मार्फत विज्ञापन सामग्री प्रसारण गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ७८/७९ 06/27/2022 - 11:27 PDF icon Bhag 2 Khanda 52.pdf अन्य
भाग १ खण्ड ७४ पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ (पहिलो संशोधन) ७८/७९ 04/04/2022 - 08:09 PDF icon भाग १ खण्ड ७४ पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ (पहिलो संशोधन).pdf ऐन
भाग १ खण्ड ७३ खेलकुद विकास ऐन २०७५ ( दोश्रो संशोधन ) ७८/७९ 04/04/2022 - 08:08 PDF icon भाग १ खण्ड ७३ खेलकुद विकास ऐन २०७५ ( दोश्रो संशोधन ).pdf ऐन
भाग १ खण्ड ७१ बालबालिको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७४ (दोश्रो संशोधन) ७८/७९ 04/04/2022 - 08:06 PDF icon भाग १ खण्ड ७१ बालबालिको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७४ (दोश्रो संशोधन).pdf ऐन

Pages