FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
Bhag 1 Khanda 69 पेाखरा महानगरपालिका बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गन बनेको ऐन २०७४ पहिलो संशोधन विधेयक २०७७ ७७/७८ 06/06/2021 - 14:03 PDF icon Bhag 1 Khanda 69 बालबालिकाको अधिकार ऐन २०७४ पहिलो संशोधन विधेयक २०७७.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 1 Khanda 68 पेाखरा महानगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७४ पहिलो संशोधन ७७/७८ 06/06/2021 - 14:03 PDF icon Bhag 1 Khanda 68 पेाखरा महानगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७४ पहिलो संशोधन.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 1 Khanda 67 पेाखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) एेन २०७४ दोश्रो संशोधन ७७/७८ 06/06/2021 - 14:02 PDF icon Bhag 1 Khanda 67 पेाखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति एेन २०७४ दोश्रो संशोधन.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 1 khanda 66 शहरी योजना आयोग गठन नियमावली दोश्रो संशोधन ७७/७८ 06/06/2021 - 14:01 PDF icon Bhag 1 khanda 66 शहरी योजना आयोग गठन नियमावली दोश्रो संशोधन.pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 1 Khanda 65 नगर प्रहरी ऐन (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 14:01 PDF icon Bhag 1 Khanda 65 नगर प्रहरी ऐन (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 1 Khanda 64नगर कार्यपालिका निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 14:00 PDF icon Bhag 1 Khanda 64 नगर कार्यपालिका निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 1 Khanda 63 कार्यसम्पादन नियामावली (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:58 PDF icon Bhag 1 Khanda 63 कार्यसम्पादन नियामावली (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 1 Khanda 62 कार्यविभाजन नियामावली (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:57 PDF icon Bhag 1 Khanda 62 कार्यविभाजन नियामावली (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 1 Khanda 61 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:56 PDF icon Bhag 1 Khanda 61 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
Bhag 1 Khanda 60 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:56 PDF icon Bhag 1 Khanda 60 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Pages