FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Notice of Extension of EOI Submission Deadline - URLIP

The deadline for submission of EoIs for DCSC procurement of URLIP, PMC has been extended to 26th March 2024. Online submissions can be done by 25th March 2024 at 11:59 pm Manila time, while hardcopy submissions can be made by 26th March 2024 at 12:00 pm (GMT+ 5:45) to PIU, PMC.

सुचना समबन्धमा |

पदपूर्ति समितिको मिति २०८० पौष १७ गतेको सूचना अनुसार संचालन भएको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ | सम्बन्धित उम्मेदवारले आफ्नो सक्कल प्रमाण पत्र सहित अन्तर्वार्ताको लागि मिति २०८० फागुन १९ गते विहान ८:०० बजे देखि महानगर सभाहल उपस्थित हुन यो सूचना प्रकासन गरिएको छ |

सूचना समबन्धमा

पदपूर्ति समितिको मिति २०८० कार्तिक २३ गतेको सूचना अनुसार संचालन भएको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ | सम्बन्धित उम्मेदवारले आफ्नो सक्कल प्रमाण पत्र सहित अन्तर्वार्ताको लागि मिति २०८० फागुन १८ गते दिनको ३:०० बजे देखि महानगर सभाहल उपस्थित हुन यो सूचना प्रकासन गरिएको छ |

Pages