FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखामा आ.ब २०७९/८० को लागि प्राप्त आवेदनको आधारमा छनौट भएका कृषि मेशिनरी माग गर्नेको विवरण, येही मिति २०७९ चैत्र ७ गते ११ बजे ब्यबसाय प्रबर्दन केन्द्र मा अभिमुखीकरण सहित नगर प्रमुख, उपप्रमुख मार्फत सामुहिक बितरण गरिने ।

पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखामा आ.ब २०७९/८० को लागि प्राप्त आवेदनको आधारमा छनौट भएका कृषि मेशिनरी माग गर्नेको विवरण, येही मिति २०७९ चैत्र ७ गते ११ बजे ब्यबसाय प्रबर्दन केन्द्र मा अभिमुखीकरण सहित नगर प्रमुख, उपप्रमुख मार्फत सामुहिक बितरण गरिने भएकोले यस महाशाखामा सुचिकृत सप्लायर्स मार्फत

Pages