FAQs Complain Problems

लक्षण तथा चिन्हहरु नभएका (asymptomatic) र सामान्य चिन्हहरु भएका (mild) कोभिड १९ विरामीहरुले आइसोलेसनमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने नियमहरु

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: