FAQs Complain Problems

सूचना

कोभिड -१९ तथा राहत सम्बन्धी टोल फ्री नम्बर वारे सूचना

पोखरा महानगरपालिका कार्यालयमा कोभिड -१९ तथा राहत सम्बन्धी सूचना, विवरण , गुनासो,आदि कार्यको लागि टोल फ्री नम्बर  ११८१ र ११८६  मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ | 

आर्थिक वर्ष: