FAQs Complain Problems

पोखरा महानगरपालिकाको मिति २०७७ भाद्र ११ गतेको निर्णय अनुसार महानगरपालिका र वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको सम्बन्धमा |

आर्थिक वर्ष: