FAQs Complain Problems

पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य आवास क्षेत्रमा रहेका कवाडी सङ्कलन केन्द्रबाट समुदायमा डेङ्गु रोग फैलन ठूलो मद्दत पुगिरहेको पाइएकाले सो क्षेत्रको कम्तीमा ५०० मिटर दुरीभन्दा बाहिर उक्त व्यवसाय व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना।

पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य आवास क्षेत्रमा रहेका कवाडी सङ्कलन केन्द्रबाट समुदायमा डेङ्गु रोग फैलन ठूलो मद्दत पुगिरहेको पाइएकाले सो क्षेत्रको कम्तीमा ५०० मिटर दुरीभन्दा बाहिर उक्त व्यवसाय व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना।

आर्थिक वर्ष: