FAQs Complain Problems

पोखरा महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानीको अवधारणामा आधारित फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण आयोजनाको लागि आशयपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

आयोजनवारे थप जानकारीका लागि पोखरा महानगरपालिकाको सानिसा इकाईमा तथा  ईमेल info@pokharamun.gov.np मा सम्पर्क गर्न सकिने छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: