FAQs Complain Problems

सुचना समबन्धमा |

पदपूर्ति समितिको मिति २०८० पौष १७ गतेको सूचना अनुसार संचालन भएको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ | सम्बन्धित उम्मेदवारले आफ्नो सक्कल प्रमाण पत्र सहित अन्तर्वार्ताको लागि मिति २०८० फागुन १९ गते विहान ८:०० बजे देखि महानगर सभाहल उपस्थित हुन यो सूचना प्रकासन गरिएको छ |

आर्थिक वर्ष: