FAQs Complain Problems

स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनको लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना।

स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनको लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना।

अनलाईन आवेदन फारामः  https://forms.gle/FMxV3kU8ByiE1qZ36

विस्तृत जानकारीको लागि सहकारी शाखा वा व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र सभागृह मा सम्पर्क गर्नुहोला। थप जानकारीको लागि फोन: ०६१-५९११०८ ।

आर्थिक वर्ष: