FAQs Complain Problems

“पोखरा २१०० तथाआवधिक रणनीतिक योजना २०७७—२०८२”

“पोखरा २१०० तथाआवधिक रणनीतिक योजना २०७७—२०८२”  को मस्यौदा तयार गरेको जानकारी गराउँदै महानगरको उक्त दीर्घकालिन सोच उपर यहाँहरुको अमूल्य राय सुझावकालागि अनुरोध छ । सुझाव पठाउने ठेगाना pmcvision2040@gmail.com

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: