FAQs Complain Problems

सूचना

स्थानीय राहत विवरण सम्बन्धमा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पोखरा महानगरपालिका वडा नं.७ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:12 PDF icon वडा नं. ७.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २२ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:50 PDF icon वडा नं. २२.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १४ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:34 PDF icon वडा नं. १४.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:11 PDF icon वडा नं. ३.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २० राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:42 PDF icon वडा नं. २०.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 13:53 PDF icon वडा नं. १.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 13:58 PDF icon वडा नं. २.pdf

मिति २०७७ वैशाख ११ गते सम्म पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न वडा कार्यालयबाट वितरण गरिएका राहतका विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 05:56

मिति २०७७ वैशाख ९ गते सम्म पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न वडा कार्यालयबाट वितरण गरिएका राहतका विवरण

७६/७७ 04/21/2020 - 17:41

मिति २०७७ वैशाख ७ गते सम्म पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न वडा कार्यालयबाट वितरण गरिएका राहतका विवरण

७६/७७ 04/21/2020 - 14:14 PDF icon पोखरा महानगरपालिकामा आज मिति २०७७ बैशाख ७ गते सम्म बितरण गरेको राहतको बिबरण ।.pdf

Pages