FAQs Complain Problems

सूचना

स्थानीय राहत विवरण सम्बन्धमा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३० राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 15:54 PDF icon वडा नं. ३०.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 15:44 PDF icon वडा नं. २६.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३२ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 15:48 PDF icon वडा नं. ३२.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:13 PDF icon 8.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २४ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:53 PDF icon वडा नं. २४.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:35 PDF icon 16.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:12 PDF icon वडा नं. ४.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २१ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:49 PDF icon वडा नं. २१.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:26 PDF icon वडा नं. ९.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:41 PDF icon 18.pdf

Pages