FAQs Complain Problems

सूचना

स्थानीय राहत विवरण सम्बन्धमा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पोखरा महानगरपालिका वडा नं.७ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:12 PDF icon वडा नं. ७.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २२ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:50 PDF icon वडा नं. २२.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १४ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:34 PDF icon वडा नं. १४.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:11 PDF icon वडा नं. ३.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २० राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 14:42 PDF icon वडा नं. २०.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 13:53 PDF icon वडा नं. १.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २ राहत वितरण विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 13:58 PDF icon वडा नं. २.pdf

मिति २०७७ वैशाख ११ गते सम्म पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न वडा कार्यालयबाट वितरण गरिएका राहतका विवरण

७६/७७ 04/24/2020 - 05:56

मिति २०७७ वैशाख ९ गते सम्म पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न वडा कार्यालयबाट वितरण गरिएका राहतका विवरण

७६/७७ 04/21/2020 - 17:41

मिति २०७७ वैशाख ७ गते सम्म पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न वडा कार्यालयबाट वितरण गरिएका राहतका विवरण

७६/७७ 04/21/2020 - 14:14 PDF icon पोखरा महानगरपालिकामा आज मिति २०७७ बैशाख ७ गते सम्म बितरण गरेको राहतको बिबरण ।.pdf

चिनिया एसोसियसन पोखरा नेपालले पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्र राहत बाड्नेको नामावली विवरण

७६/७७ 04/15/2020 - 16:06 PDF icon चिनिया संस्था पोखरा नेपाललाई राहत बितरणका लागि अनुमति दिइएको बारे ।.pdf

पोखरा महानगरपालिका बाट स्वीकृत वडा गत राहत विवरण

७६/७७ 04/12/2020 - 15:11

पोखरा महानगरपालिका वडागत राहत माग विवरण ( वडा नं. १-५)

७६/७७ 04/12/2020 - 14:03 PDF icon वडा नं. १.pdf, PDF icon वडा नं. २.pdf, PDF icon वडा नं. ३.pdf, PDF icon वडा नं. ४.pdf, PDF icon वडा नं. ५.pdf

पोखरा-महानगरपालिका-वडागत-राहत-माग-विवरण (वडा-नं-१६-२० )

७६/७७ 04/12/2020 - 14:17 PDF icon वडा नं. १६.pdf, PDF icon वडा नं. १७.pdf, PDF icon वडा नं. १८.pdf, PDF icon वडा नं. १९.pdf, PDF icon वडा नं. २०.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडागत राहत माग विवरण ( वडा नं. ६-१०)

७६/७७ 04/12/2020 - 14:14 PDF icon वडा नं. ७.pdf, PDF icon वडा नं ८.pdf, PDF icon वडा नं. ९.pdf, PDF icon वडा नं. १०.pdf

पोखरा-महानगरपालिका-वडागत-राहत-माग-विवरण (वडा-नं-२१-२५ )

७६/७७ 04/12/2020 - 14:19 PDF icon वडा नं. २१.pdf, PDF icon वडा नं. २२.pdf, PDF icon वडा नं. २३.pdf, PDF icon वडा नं. २४.pdf, PDF icon वडा नं. २५.pdf

पोखरा-महानगरपालिका-वडागत-राहत-माग-विवरण (वडा-नं-११-१५ )

७६/७७ 04/12/2020 - 14:16 PDF icon वडा नं. ११.pdf, PDF icon वडा नं. १२.pdf, PDF icon वडा नं. १३.pdf, PDF icon वडा नं. १४.pdf, PDF icon वडा नं. १६.pdf

पोखरा-महानगरपालिका-वडागत-राहत-माग-विवरण (वडा-नं-२६-३३ )

७६/७७ 04/12/2020 - 14:21 PDF icon वडा नं. २६.pdf, PDF icon वडा नं. २७.pdf, PDF icon वडा नं. २८.pdf, PDF icon वडा नं. २९.pdf, PDF icon वडा नं ३०.pdf, PDF icon वडा नं. ३१.pdf, PDF icon वडा नं. ३२.pdf, PDF icon वडा नं. ३३.pdf

Pages